logo
logo

DOWIEDZ SIĘ , JAK MOŻESZ SIĘ WŁĄCZYĆ W NASZĄ INICJATYWĘ

Żądamy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego!

Jest takie miejsce, gdzie czas się zatrzymał.

Rozległe bezludne doliny ze starymi sadami, licznie odwiedzane przez potężne jelenie i płochliwe sarny, góry i wzgórza porośnięte sędziwym lasem, w którym żyją wszystkie duże polskie drapieżniki – wilk, ryś, żbik i niedźwiedź, bystre potoki w głębokich omszonych jarach oraz urokliwe rzeki – Turnica i Wiar, naturalnie regulowane przez dzikich inżynierów – bobry.

Lasy projektowanego Turnickiego Parku Narodowego to ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej ze strzelistymi jodłami o szorstkiej korze, potężnymi szarymi bukami, które trwają tu od setek lat i pokrytymi wielkimi cynamonowymi łuskami jaworami. Stare drzewa gęsto porośnięte są cennymi mchami, porostami, wątrobowcami i paprociami, a na ziemi rozkłada się martwe drewno – prawdziwy mikrokosmos z całym bogactwem życia.

W tym niezwykłym miejscu, jednym z ostatnich takich w Europie, znajdują się resztki pradawnej puszczy, która niegdyś porastała kontynent. Do dziś żyje tu niesamowita ilość gatunków roślin oraz zwierząt, także takich, których nie spotkasz nigdzie indziej.

Ten teren stwarza doskonałe warunki do życia rzadkich i chronionych gatunków ssaków. To dom jeleni, saren, dzików, wilków, rysi, lisów, jenotów, żbików, borsuków, niedźwiedzia brunatnego i wielu innych istot. Występuje tu 151 gatunków ptaków, z czego 138 podlega ścisłej ochronie, jak orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz, puszczyk uralski, dzięcioł trójpalczasty oraz najmniejsza polska sowa - sóweczka. 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów oraz 485 gatunków owadów, w tym 49 gatunków zagrożonych wyginięciem – ponurek Schneidera, zagłębek bruzdkowany oraz jedyne stanowisko w Polsce Sternodea baudii. Rośnie tu też wiele cennych gatunków roślin oraz grzybów, w tym reliktowych – wskaźnikowych dla lasów pierwotnych jak granicznik płucnik, tarczynka dziurkowana, kobiernik Arnolda i puchlinka ząbkowana.

Niesamowite bogactwo występujących tu gatunków oraz ilość potężnych starych drzew i martwego drewna świadczy o wyjątkowości tego miejsca i jego ogromnej wartości przyrodniczej!

Miejsce to powinno być otoczone najwyższą formą ochrony – powinno od dawna być parkiem narodowym. W Polsce parki narodowe zajmują mniej niż 1% całej powierzchni kraju. To musi się zmienić!

Od kilku lat, z rosnącym niepokojem obserwujemy postępującą dewastację lasów Pogórza Przemyskiego. Lasów, które już dawno powinny zostać objęte ochroną w formie parku narodowego, o którego starania trwają już niemal 40 lat.

Każdego dnia, przez okrągły rok, nie wyłączając okresu lęgowego ptaków, projektowany Turnicki Park Narodowy wycinany jest na masową skalę. Zamiast śpiewu ptaków, słychać jazgot pił spalinowych i huk padających olbrzymów.

W kolejnych wydzieleniach powstają gęste sieci głębokich dróg zrywkowych, którymi podczas deszczu woda spływa morzem błota, zamulając potoki i niszcząc w nich życie. Zbocza pozbawione gęstwiny drzew, prześwitują łysymi plackami zmasakrowanego lasu. Wypełnione po brzegi tiry wyjeżdżają ze zrabowanym skarbem – puszczańskim lasem.

Jeśli nie skończymy z masowymi wycinkami, nie mamy szansy na przetrwanie – my, oraz inne gatunki, z którymi współdzielimy planetę.

Turnicki Park Narodowy to 18 tys. ha wyjątkowego lasu, który mimo szczególnej wartości przyrodniczej, jest bezwzględnie eksploatowany. Z dnia na dzień, z każdym wyciętym drzewem i zmiażdżonym metrem gleby, wartość ta jest degradowana. Znika pierwotny las, umierają jego mieszkańcy.

Bardzo duża część projektowanego parku została już zniszczona, a to dopiero trzeci rok z 10-letniego Planu Urządzania Lasu. Istnieją uzasadnione obawy, że po jego zrealizowaniu nie będzie już czego chronić i nigdy nie doczekamy się jego powstania.

Dlatego ogłaszamy okupację Turnickiego Parku Narodowego. Dla wszystkich żyjących w nich istot, dla nas, dla Was, dla przyszłych pokoleń.

Żądamy:

  1. Natychmiastowego zaprzestania wycinki oraz polowań na całym obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.
  2. Utworzenie projektowanego Rezerwatu Przyrody “Reliktowa Puszcza Karpacka”.
  3. Powołanie Turnickiego Parku Narodowego.

Okupacja będzie trwała dopóki nasze żądania nie zostaną w całości spełnione. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączania!

Zaangażuj się!

  1. Podpisz petycję do Rady Ministrów
  2. Udostępniaj nasze treści – znajdziesz codziennie na: facebook.com/DzikieKarpaty
  3. Przyjedź do nas – skontaktuj się wcześniej przez e-mail: dzikiekarpaty@gmail.com

Razem ocalmy Turnicki!

Ochronimy wspólny las

#TurnickiTERAZ

Żądamy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego! | Pozwólmy PUSZCZY KARPACKIEJ BYĆ SOBĄ